Portfolio - Not for sale
main-picture-article

Miljø

En viktig del av Mills sitt etiske fundament er samfunnsansvar. For å aktivt ivareta dette ansvaret må miljøbevissthet være en del av det daglige arbeidet.

Virksomheten vår gjør bruk av naturens ressurser. For å gjøre det på en så ansvarsfull måte som mulig må vi fokusere på flere områder samtidig og kontinuerlig. Ved å gjøre energi- og ressursbruken vår så lav som mulig legger vi mindre press på naturen. Dagens miljøkrav tilfredsstilles gjennom løpende forbedringer og målstyring. Et viktig virkemiddel for å minimalisere avfall og utslipp, inkludert belastning det har på miljøet, er kildesortering og gjenbruk i så stor grad som mulig. Energi- og miljøledelse er en viktig del av den daglige driften og anskaffelsesprosessen. Vårt energi- og miljøprogram skal dokumenteres, kommuniseres og innlæres i alle relevante deler av driften.

(...)

WARNING

You are about to send an invitation for the article that seems to be not finished. Are you sure all is correct and is ready to be viewed?

YesSend invitation 
Additional Information

Utdrag fra tekstjobb fra tidlig sommer 2016, gjort i tidligere stilling. PDF med ytterligere utdrag (intervjuer) fra samme oppdrag kan sees nedenfor. Rapporten i sin helhet ligger publisert på Mills sine nettsider, men ikke alle tekster er forfattet av meg. Jeg kan vise til ytterligere aktuelle utdrag om aktuelt.