main-picture-article

Dine data gir unike analysemuligheter

Hverdagen består av ulike datasystemer og mange datakilder. Hvilke muligheter ligger i de digitale dataene? Hvilken merverdi gir det å sette disse sammen? Mulighetene er mange, og Norkart har investert tungt i kompetanse og systemer for å tilby både standard og skreddersydde analyser.

Befolkningsdata sammen med vannforbruksdata i KOMTEK kan gi gjennomsnittlig vann- forbruk per person innenfor et område. Hva med å kombinere omsetningsdata og takst for eiendomsskatt for å vurdere om taksten er korrekt? Vi kan kombinere flere datakilder, finne sammenhenger og produsere resultater som kan brukes i beslutningsprosesser.

 Vi kombinerer datakilder fra ulike kilder, og med Norges mest komplette datavarehus er vi i stand til å sette sammen data slik at du får beslutningsunderlag og hjelper deg til å ta riktige valg og effektivisere tidsbruken.

Analyser er også effektive for å finne avvik i data og for å måle datakvalitet.

Eksempel på datakilder vi kan bruke:

• KOMTEK og andre fagsystem

• Norkart datavarehus

• Matrikkelen

• Befolkningsdata

• Kartsystemer

• Trygg hjemme

Eksempel på analyser som kan utføres:

• Lekkasje- og fremmedvannsanalyser innenfor VA-soner

• Forbruksanalyser VA

• Avstand fra VA-anlegg til offentlig ledning

• Slamanlegg innenfor flomsoner

• Omsetningsdata sammenlignet med e-skatt

• Risikovurdering brannforebygging

• Gebyranalyser – sammenstille fagdata og gebyr

Presentasjon og visualisering gjøres i brukervennlige rapporter, dashboard og kartsystemer. Nettopp visualisering er viktig – og erfaringsmessig ser vi at brukervennlig fremstilling øker forståelsen og innsikten, og dataene og analysene blir meningsfulle.

WARNING

You are about to send an invitation for the article that seems to be not finished. Are you sure all is correct and is ready to be viewed?

YesSend invitation