main-picture-article

Logistikkeiendom: Hvor bør lageret ligge?

Første bud er å tilby en beliggenhet som passer leietakeren. Da må du vite hvem du forsøker å nå.

Det er ikke alle lagre som må  ligge i nærheten av bestemte steder, men for noen vil det være essensielt. Aktører som driver med distribusjon til privatmarkedet – for eksempel dagligvarer – bør ligge i nærheten av befolkningen, der de enkelt kan frakte varer mellom lagre og husstander i byene.

Aktører som ikke har de samme behovene kan i de fleste tilfeller legge lageret et stykke fra sentrum. Da vil krav som nærhet til transportårer og kollektivknutepunkter være avgjørende faktorer, og det er det flere tomter som kan tilby i utkantstrøk.

Som du sikkert skjønner er det vanskelig å gi et fasitsvar på hvor lageret bør ligge. Det kommer helt an på hvilken type leietaker du ønsker å tiltrekke, hvilke økonomiske forutsetninger du har og ikke minst, hvilke tomter eller bygg som er tilgjengelige.

Nysgjerrig på logistikkeiendom? Les vårt dybdeintervju med Bulk Infrastructure og Loe Utvikling.


Start dialogen tidlig

Mange foretrekker å sette opp nybygg for å kombinere tilpassede løsninger med optimal beliggenhet. En stor utfordring når du ser etter tomt, er som regel å få tillatelse til å bygge i nærheten av infrastruktur. Som oftest finner man en løsning på disse sakene, men vær oppmerksom på at du må gå i dialog med relativt tunge og store organer, og at det derfor kan være tidkrevende.

Det skjer faktisk at enkelte får pålagt krav som kan gjøre det vanskelig for utbygger. Derfor bør du ha ressurser tilgjengelig og tid til rådighet for å komme til en løsning. Ikke minst bør du ha nok midler til å kunne søke ekstern rådgivning hvis det skulle bli nødvendig.

Holder du til i Oslo-området? Da kan stripa være interessant

E6 mellom Gardermoen og Vestby, eller stripa som noen kaller strekningen, er et attraktivt område for logistikkeiendom.

Her finnes det flere gamle bygg som kan passe ulike typer leietakere, men også tomter som gir muligheten for nybygg. Leieprisene er konkurransedyktige og i tillegg ligger naturligvis stripa i nærheten av infrastruktur og Oslo. Sammenlignet med mer sentrumsnære områder er det mer plass på stripa, og det gjør det mulig for leietakeren å bygge ut og vokse, uten å måtte flytte på seg.

WARNING

You are about to send an invitation for the article that seems to be not finished. Are you sure all is correct and is ready to be viewed?

YesSend invitation