main-picture-article

Hva menes egentlig med lagerautomasjon?

Automasjon har blitt et buzzord i bransjen. Men når regnes et lager som automatisk, og er det noe lageret ditt trenger å være?

Det er mange som sier at de har et helautomatisk lager. Det stemmer ikke alltid. Faktisk blir begrepet brukt noe ukritisk i bransjen, og det er mange som gir lageret merkelappen helautomatisk eller robotlager når det i realiteten bare er noen få maskiner som hjelper operatørene med å plukke og pakke varer.

Forskjellen ligger i manuelle arbeidere

Helautomatiske lagre er, som navnet tilsier, automatiske i alle ledd. Ingen operatører trenger å delta, og alt av inventar og operasjoner jobber på automatikk. Det gir høyere kapasitet og effektivitet, og bedre kontroll. Ikke minst kan det spare arbeiderne for tungt og repetitivt manuelt arbeid.

Semi- eller halvautomatiske lagre krever derimot innsats fra manuelle operatører. Ja, disse lagrene kan ha flere maskiner og løsninger (eksempelvis mobile pallereoler og lagerautomater) som jobber på automatikk, men det gjør ikke nødvendigvis hele lageret automatisk. Derfor vil strengt tatt ikke en plukkerobot som krever «hjelp» fra et menneske kunne regnes som hverken helautomatisk eller robotlager.

Last ned sjekkliste: Hvordan definere ditt lagerbehov?

Velg etter behov

Vi lever i et oppmerksomhetssamfunn, og derfor vil enkelte aktører bruke uttrykk som automatisk, helautomatisk og robot i markedsføringen sin. Det kan ofte klinge godt hos kundene, og det gir også inntrykket av at selskapet er frempå og bruker nye teknologier.
Hvordan enkelte selskaper markedsfører seg selv skal vi ikke legge oss opp i, men vi får stadig flere forespørsler fra kunder som også vil ha «robotlager», uten at de helt vet om det er det de faktisk trenger.


For all del – vi tilbyr en rekke automasjonsløsninger og ønsker at flest mulig tar i bruk nye teknologier og løsninger. Likevel, det som er viktigst er at du får løsninger som passer driften, ikke hvorvidt løsningene er helautomatiske eller ei. Vi anbefaler derfor at du kartlegger bedriftens behov (det kan du gjøre selv eller med ekstern hjelp), og velger deretter.

WARNING

You are about to send an invitation for the article that seems to be not finished. Are you sure all is correct and is ready to be viewed?

YesSend invitation